Mærkesager

#danmarkførst

Hjemmesiden er under genopbygning

Mine Mærkesager

Mine mærkesager er en del af mit program og tillægges afgørende betydning. Disse kommer jeg til at kæmpe særligt meget for at gennemføre.

Økonomi & Vækst

 

  • Danmark skal være et vækstsamfund med flere arbejdspladser.

 

  • Den offentlige økonomi skal reduceres til fordel for borgernes økonomi.

 

  • Lavere skatter og afgifter.

 

  • Forenkling og forbedring af Skat.

 

Designerstat

 

  • Dyr bureaukratisk administration skal forenkles.

 

  • Mere frihed til borgerne – færre opgaver løses af staten.

 

  • Et krav om svarfrist indenfor en måned fra offentlige myndigheder.

 

  • Styrkede og bæredygtige lokalsamfund.

 

Børn & Unge

 

  • Sikre gode opvækstvilkår for børn og unge.

 

  • Fleksible skoler der matcher børns færdigheder og interesser.

 

  • Et godt frilufts- og foreningsliv.

 

Copyright @ 2016 Poul V. Jensen -

Alle rettigheder forbeholdes