Hjem

Sidste Nyt

#danmarkførst

Hjemmesiden er under genopbygning

Mine Mærkesager

Designerstat

 • Dyr bureaukratisk administration skal forenkles.
 • Mere frihed til borgerne – færre opgaver løses af staten.
 • Et krav om svarfrist indenfor en måned fra offentlige myndigheder.
 • Styrkede og bæredygtige lokalsamfund.

 

Børn & Unge

 

 • Sikre gode opvækstvilkår for børn og unge.
 • Fleksible skoler der matcher børns færdigheder og interesser.
 • Et godt frilufts- og foreningsliv.

 

 

Økonomi & Vækst

 

 • Danmark skal være et vækstsamfund med flere arbejdspladser.
 • Den offentlige økonomi skal reduceres til fordel for borgernes økonomi.
 • Lavere skatter og afgifter.
 • Forenkling og forbedring af Skat.

Danmark har brug for Nye Borgerlige!

Skriv under på, at du vil lade os opstille ved næste Folketingsvalg her: http://nyeborgerlige.dk/underskriv-vaelgererklaering/

Danmark er i fare. Vores velfærdssamfund og kulturarv er truet. Vi har svigtet vores ældre, vores svage, børn og unge ved at prioritere andre nye borgere frem for vores egne. Vi leverer ringere og ringere kerneydelser, på alle niveauer, til vores borgere.

 

Vores politiske ledelse og vores system kræver reformer, hvis vi skal opholde vores livskvalitet og øge væksten.

 

Sig stop til strømmen af flygtninge og indvandrere til vores land. Sig stop til subkultur og islamisering i vores samfund. Er du enig og har du samme bekymringer, så hjælp Nye Borgerlige med en støtteerklæring. Ikke mindst for at støtte vores demokratisk debat og politisk mangfoldighed.

Regeringen vil hæve skat på arbejde.

 

Det er en falliterklæring!

 

Med et budget på over kr. 1.000 milliarder er det ikke muligt for regeringen at finde besparelser på det offentlige forbrug.

 

Hvad med det unødvendige offentlige forbrug og de mange offentligt ansatte?

 

Venstre har nu tydeligt bevist at der ambitionerne er knaldrøde, hvor fordelingspolitik er biblen.

 

Ja til mindre stat, mere frihed og ansvar til danskerne og mere økonomiske tryghed for borgerne.

 

Der er brug for Nye Borgerlige!

Copyright @ 2016 Poul V. Jensen -

Alle rettigheder forbeholdes