Hjem

MÆRKESAGER

 

GENTOFTE

 

Mere politi

 • Fuldt bemandet politistation.
 • Flere betjente i gadebilledet.
 • Prioritering af indbrud, bil- & tricktyverier.

 

Lavere skat

 • Nedsættelse af kommuneskatten med 1%.
 • Effektivisering af forvaltningen, og i stedet fokusere på kerneydelser til børn, syge og ældre.

 

Børn & Unge

 • Folkeskolerne skal være selvejende
 • Pengene skal følge barnet, og dermed give forældrene større indflydelse.
 • Færre regler skal give lærere og ledelse glæden og fagligheden tilbage.

 

Seniorer

 • Alle plejehjem skal have egne køkkener, som serverer frisk og varieret mad
 • Flere private plejehjem og flere private servicetilbud til de ældre vil forbedre kvaliteten.

 

Integration

 • Integration er et personligt ansvar.
 • Pengespild på integrationsprojekter skal stoppes.
 • Vi stiller krav til hinanden, det skal vi også gøre til indvandrere

 

REGIONSRÅD

 

Bedre akutfunktion

 • Forbedring af hele akutområdet.
 • Patienter skal skal tilses indefor en time.
 • Behandling skal påbegyndes indenfor 3 timer.
 • Bliver ventetiden overskredet, har du krav på erstatning.

 

Lokalsygehuse

 • Bevarelse af lokale sygehuse.
 • Lokale sygehuse skal kunne udføre enkle behandlinger, mindre operationer og medicinsk behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDSPOLITIK

 

Designerstat

 • Dyr bureaukratisk administration skal forenkles.
 • Mere frihed til borgerne – færre opgaver løses af staten.
 • Et krav om svarfrist indenfor en måned fra offentlige myndigheder.
 • Styrkede og bæredygtige lokalsamfund.

Børn & Unge

 • Sikre gode opvækstvilkår for børn og unge.
 • Fleksible skoler der matcher børns færdigheder og interesser.
 • Et godt frilufts- og foreningsliv.

Økonomi & Vækst

 • Danmark skal være et vækstsamfund med flere arbejdspladser.
 • Den offentlige økonomi skal reduceres til fordel for borgernes økonomi.
 • Lavere skatter og afgifter.
 • Forenkling og forbedring af Skat.

Copyright @ 2017 Poul V. Jensen -

Alle rettigheder forbeholdes